Posted on Leave a comment

Страхът в детска възраст

Страхът в детска възраст

Понякога дори активните, жизнерадостни деца се чувстват неуверено в обкръжението на връстниците си – притесняват се да играят с тях, затварят се в себе си, което е в пълна противоположност с поведението им сред познатите възрастни, с които спокойно и дори с удоволствие общуват. Защо те се страхуват от другите деца? Една от възможните причини…

ПРОЧЕТИ ОЩЕ